پرسشنامه و مقیاس انگیزش تحصیلی (هارتر، ۱۹۸۱)

سازنده ابزار:   هارتر 1981

تعداد گویه/سوال:    33

مولفه/زیر مقیاس:    2 بعد: انگیزش درونی و بیرونی

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    دارد- هنجاریابی دارد

روایی:    محتوایی و سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ و بازآزمون و ریچاردسون دارد- اصلی و بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    13 صفحه

منبع:    بحرانی

نوع فایل: PDF

قیمت: 130000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.