پرسشنامه بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد در خصوص پیشگیری از مصرف سیگار

سازنده ابزار:   -

تعداد گویه/سوال:    26

مولفه/زیر مقیاس:    3 بعد : آگاهی، نگرش و عملکرد

مقیاس/طیف:    3 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    دارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    حيدري و همکاران

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.