پرسشنامه سبک های فرزندپروری YPI – یانگ ۱۹۹۳

سازنده ابزار:   يانگ 1993

تعداد گویه/سوال:    72

مولفه/زیر مقیاس:    17 زیر مقیاس : محروميت هيجاني، رهاشدگي/بي ثباتي، بي اعتمادي/بدرفتاري، آسيب پذيري به ضرر يا بيماري، وابستگي/بي كفايتي، نقص/شرم، شكست، اطاعت، ايثارگري، معيارهاي سرسختانه، استحقاق/بزرگ منشي، خويشتن داري/خودانضباطي ناكافي، گرفتار، منفي گرايي/بدبيني، بازداري هيجاني، تنبيه، پذيرش جويي/ جلب توجه

مقیاس/طیف:    6 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    دارد

روایی:    سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ و بازآزمون و دو نیم دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    5 صفحه

منبع:    - صلواتي، م‍ژگان، يكه يزدان دوست و - منجم و همکاران

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.