پرسشنامه شیوه های فرزند پروری (دیانا بامریند، ۱۹۷۳)

سازنده ابزار:   دیانا بامریند (۱۹۷۳)

تعداد گویه/سوال:    30

مولفه/زیر مقیاس:    3 زیرمقیاس : آزادگذاری مطلق، استبدادی و اقتدار منطقی

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیر مقیاس ها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    محتوايي دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ و بازآزمون دارد- اصلی و بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    5 صفحه

منبع:    بیطرف، شعیری و حکیم جوادی و دانش، رضابخش، بهمنی و سلیمی نیا

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 130000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.