پرسشنامه فرسودگی تحصیلی مزلاچ (مسلش) MBI-SS

سازنده ابزار:   مزلاچ (مسلش)

تعداد گویه/سوال:    15

مولفه/زیر مقیاس:    3 زیرمقیاس : خستگی هیجانی، بدبینی و ناکارآمدی درسی

مقیاس/طیف:    7 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    توضیحات دارد

روایی:    سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    2 صفحه

منبع:    نعامی و عزیزی ابرقوئی

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.