پرسشنامه مفروضات مدیریتی اسچرمربورن

سازنده ابزار:   اسچرمربورن

تعداد گویه/سوال:    14

مولفه/زیر مقیاس:    2 عامل x و y

مقیاس/طیف:    بلی=1 / خیر= 0

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    دارد- پرسشنامه اسکن شده است

روایی:    بومی ندارد

پایایی:    بومی ندارد

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    2 صفحه

منبع:    مقیمی

نوع فایل: PDF

قیمت: 110000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.