پرسشنامه پرخاشگری AQ – باس و پری ۱۹۹۲

سازنده ابزار:   باس و پری 1992

تعداد گویه/سوال:    29

مولفه/زیر مقیاس:    4 زیر مقیاس : بدنی، کلامی، خشم و خصومت

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    دارد

روایی:    قید نشده است

پایایی:    آلفای کرانباخ و بازآزمون دارد- اصلی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    باس و پری

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.