مقیاس آمادگی به اعتیاد اهواز IAPS، زرگر و همکاران ۱۳۸۵

سازنده ابزار:   زرگر و همکاران 1385

تعداد گویه/سوال:    41 (36+5)

مولفه/زیر مقیاس:    2 عامل : فعال و منفعل

مقیاس/طیف:    4 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    توضیحات دارد

روایی:    سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    دکتر یدالله زرگر

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.