پرسشنامه و مقیاس ویژگی های شخصیت مرزی کودکان BPFS-C (کریک و همکاران، ۲۰۰۵)

سازنده ابزار:   کریک و همکاران 2005

تعداد گویه/سوال:    نسخه اصلی 24 و اعتبار یابی شده 22

مولفه/زیر مقیاس:    4 زیرمقیاس: بی ثباتی عاطفی، مشکلات هویتی، روابط منفی و خود جرحی

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی دارد؛ نقطه برش ندارد- تنها پرسشنامه ورد است

روایی:    سازه ای و همزمانی و ملاکی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ و بازآزمون دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    8 صفحه

منبع:    زرگر و سجادی و همکاران

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

Page with Comments

  1. سلام
    شما تعداد صحات را ۸ اعلام کرده اید، در صورتی که دو صفحه بود.
    نسخه اعتبار یابی شده منظور من بوده است تا کاربردی باشد ولی این نسخه اصلی است.

  2. سلام حداکثر وحداقل نمره برای تشخیص اختلال مرزی توی تفسیر نوشته نشده لطفا وارد کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.