پرسشنامه اثرات مثبت و منفی شبکه های اجتماعی ۳۰ گویه

سازنده ابزار:   محقق ساخته

تعداد گویه/سوال:    30

مولفه/زیر مقیاس:    2 بعد: اثرات مثبت (دارای 4 زیر مقیاس) و اثرات مثبت (دارای 4 زیر مقیاس)

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    نیاز به اعتباریابی بومی دارد

پایایی:    نیاز به اعتباریابی بومی دارد

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    مدیران آموزشی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 110000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.