پرسشنامه اشتیاق کاری (کبیرزاده، ۱۳۹۲)

سازنده ابزار:   کبیرزاده (1392)

تعداد گویه/سوال:    18

مولفه/زیر مقیاس:    3 زیرمقیاس : شوق داشتن به کار، وقف شدن برای کار، جذبه در کار

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    محتوايي دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    2 صفحه

منبع:    کبیرزاده

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.