پرسشنامه نقطه کور مدیریت ۱۹ آیتم (واگمن ۲۰۰۵، تاسا ۲۰۰۷ و …)

سازنده ابزار:   برگرفته از واگمن 2005، تاسا 2007 و ...

تعداد گویه/سوال:    19

مولفه/زیر مقیاس:    5 زیر مقیاس : عملکرد، شایستگی های تنوع کارکرد، رفتار تیمی، پاداش و خودمختاری

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد- تنها پرسشنامه اسکن شده و انگلیسی است

روایی:    نیاز به اعتباریابی بومی دارد

پایایی:    نیاز به اعتباریابی بومی دارد

زبان:    فارسی و انگلیسی

تعداد صفحات:    2 صفحه

منبع:    - Wageman & et al 2005. - Tasa & et al 2007. - Kirkman, Tesluk & Rosen 2004.

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 100000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.