پرسشنامه الگوهای ارتباطی CPQ (کریستنسن، سالاوی، ۱۹۸۴)

سازنده ابزار:   كريستنسن، سالاوي 1984

تعداد گویه/سوال:    35

مولفه/زیر مقیاس:    4 زیرمقیاس: ارتباط سازنده متقابل، ارتباط اجتنابی متقابل، ارتباط سازنده متقابل، مرد توقع/ زن کناره گیری و زن توقع/ مرد کناره گیری

مقیاس/طیف:    9 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    دارد

روایی:    سازه ای و ملاکی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    6 صفحه

منبع:    عبادت پور

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.