پرسشنامه فرهنگ مربیگری (مگینسون و کلاترباک، ۲۰۰۶)

سازنده ابزار:   مگینسون و کلاترباک 2006

تعداد گویه/سوال:    95

مولفه/زیر مقیاس:    4 زیرمقیاس: شکل گیری، تاکتیکی، استراتژیک و نهادینه شدن

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد- پرسشنامه اسکن شده است

روایی:    نیاز به اعتباریابی بومی دارد

پایایی:    نیاز به اعتباریابی بومی دارد

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    7 صفحه

منبع:    مقیمی و رمضان

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 110000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.