پرسشنامه رضایت زناشویی، انریچ ۴۷ ماده ای (فرم کوتاه) (اولسون، فورنیر و درانکمن، ۱۹۸۹ )

سازنده ابزار:   اولسون، فورنیر و درانکمن ۱۹۸۹

تعداد گویه/سوال:    47

مولفه/زیر مقیاس:    12خرده مقیاس : پاسخ قراردادی، رضایت زناشویی، موضوعات شخصیتی، ارتباط زناشویی، حل تعارض، مدیریت مالی، فعالیت های مربوط به اوقات فرغات، روابط جنسی، ازدواج و بچه ها، بستگان و دوستان، نقشهای مربوط به برابری مرد و زن، جهت گیری عقیدتی

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش دارد

روایی:    محتوايي و همزمانی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ و بازآزمون دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    4 صفحه

منبع:    سلیمانیان، ثنائی و ساعتچی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.