مقیاس اهمیت برای خویشتن هویت اخلاقی (آکوینو و رید، ۲۰۰۲)

سازنده ابزار:   آکوینو و رید 2002

تعداد گویه/سوال:    10

مولفه/زیر مقیاس:    2 عامل : درونی سازی و نمادی سازی

مقیاس/طیف:    7 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    توضیحات دارد

روایی:    محتوایی و سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ و بازآزمون دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    4 صفحه

منبع:    عظیم پور و همکاران

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.