پرسشنامه رضایتمندی همسران- فرم کوتاه (افروز، ۱۳۹۰)

سازنده ابزار:   افروز 1390

تعداد گویه/سوال:    51

مولفه/زیر مقیاس:    10 زیرمقیاس : رضامندی عاطفی، رضامندی تعاملی، رضامندی نگرشی، رضامندی رفتاری، رضامندی حمایتی - اجتماعی، رضامندی هم اندیشی، رضامندی مشکل گشایی (حل مساله)، رضامندی منشی (شخصیتی)، رضامندی فرزند پروری، رضامندی مطلوب اندیشی

مقیاس/طیف:    4 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    توضیحات و هنجاریابی دارد

روایی:    محتوایی و سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    9 صفحه

منبع:    افروز

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.