پرسشنامه شخصیتی (گری و ویلسون، ۱۹۹۰)

سازنده ابزار:   گري و ویلسون 1990

تعداد گویه/سوال:    120

مولفه/زیر مقیاس:    6 زیرمقیاس: روي آوري، اجتنابِ فعال، اجتنابِ منفعل، خاموشی، جنگ، گریز

مقیاس/طیف:    3 درجه ای

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    ندارد

روایی:    صوری دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی و اصلی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    6 صفحه

منبع:    آزاد فلاح

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.