پرسشنامه مدیریت تعارض واتسون (ولی و ملفورد، ۱۹۸۱)

سازنده ابزار:   واتسون، ولی و ملفورد 1981

تعداد گویه/سوال:    20

مولفه/زیر مقیاس:    5 مولفه : گذشت، همکاری، رقابت، مصالحه و اجتناب

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مولفه ها را دارد و نحوه نمره گذاری را دارد

تفسیر:    هنجاریابی ندارد و تفسیر میزان امتیازات (حداقل...حداکثر) را دارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ و باز آزمون دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    2 صفحه

منبع:    شایانفر

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.