پرسشنامه‌ غرور ملی و ابعاد آن با تاکید بر جایگاه ورزش (عیدی و همکاران، ۱۳۹۳)

سازنده ابزار:   عیدی و همکاران (1393)

تعداد گویه/سوال:    71

مولفه/زیر مقیاس:    7 زیر مقیاس: غرور فرهنگی و ادبی، غرور ناشی از تاریخ و تمدن ، غرور نظامی، غرور سیاسی (دموکراسی و نفوذ سیاسی در سطح بین المللی)، غرور علمی (پیشرفت علم و تکنولوژی)، غرور ناشی توسعه اقتصادی ، غرور ناشی از موفقیت های ورزشی

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیر مقیاس ها را دارد و نحوه نمره گذاری را دارد

تفسیر:    هنجاریابی ندارد و تفسیر میزان امتیازات (حداقل...حداکثر) را دارد- فقط سوالات پرسشنامه ورد است

روایی:    محتوایی و سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    9 صفحه

منبع:    عیدی و همکاران

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 130000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.