پرسشنامه نیاز مبتنی بر نظریه مک کللند (استیرز و پورتر، ۱۹۷۹)

سازنده ابزار:   استیرز و پورتر 1979 مبتنی بر نظریه مک کللند

تعداد گویه/سوال:    12

مولفه/زیر مقیاس:    3 زیر مقیاس: نیاز موفقیت در فرد، نیاز تعلق اجتماعی و نیاز قدرت

مقیاس/طیف:    بلی/خیر

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیر مقیاس ها را دارد - نمره گذاری سوالاات مثبت و منفی (معکوس) را دارد

تفسیر:    هنجاریابی ندارد- نقطه برش ندارد - تفسیر میزان امتیازات (حداقل/حداکثر) را دارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    موسوی و همکاران؛ بیگی نیا و همکاران

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.