پرسشنامه هوش هیجانی برای استفاده در محیط ورزشی (لان و همکاران، ۲۰۰۹)

سازنده ابزار:   لان و همکاران 2009

تعداد گویه/سوال:    33

مولفه/زیر مقیاس:    6 زیر مقیاس ارزیابی احساسات دیگران، ارزیابی احساسات خود، خود تنظیمی، مهارت های اجتماعی، بکارگیری عواطف و خوش بینی

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیر مقیاس ها را دارد و نحوه نمره گذاری را دارد

تفسیر:    هنجاریابی دارد و تفسیر میزان امتیازات (حداقل...حداکثر) را دارد- فقط سوالات پرسشنامه ورد است

روایی:    محتوایی و سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    6 صفحه

منبع:    عیدی و همکاران

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.