پرسشنامه اثربخشی سازمانی در ورزش بر مبنای مدل ارزش (عیدی و همکاران، ۱۳۹۳)

سازنده ابزار:   عیدی و همکاران (1393) در بردارنده 4 الگوی اثربخشی (باز، عقلایی، درونی و نیروی انسانی)

تعداد گویه/سوال:    62

مولفه/زیر مقیاس:    8 زیر مقیاس: انعطاف پذیری، منابع، برنامه ریزی، بهره وری، دسترسی به اطلاعات (تعامل)، ثبات سازمانی، نیروی کار منسجم و نیروی کار متخصص

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیر مقیاس ها را دارد - نمره گذاری سوالاات مثبت و منفی (معکوس) را دارد- فقط سوالات پرسشنامه ورد است

تفسیر:    هنجاریابی دارد- نقطه برش ندارد - تفسیر میزان امتیازات (حداقل/حداکثر) را دارد

روایی:    محتوایی و سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    11 صفحه

منبع:    عیدی و همکاران

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 130000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.