پرسشنامه و آزمون تفکّر خلاق TTCT، تورنس ۱۹۸۸ (فرم تصویری ب B)

سازنده ابزار:   تورنس 1988

تعداد گویه/سوال:    این آزمون شامل فرم تصویری است (29 تصوير )

مولفه/زیر مقیاس:    4 زیرمقیاس : ۱- ابتکار؛ ۲- بسط؛ ۳- سیالی؛ ۴- انعطاف پذیری

مقیاس/طیف:    نشانه های صحیح و غلط

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیر مقیاس ها را دارد - نمره گذاری سوالاات مثبت و منفی (معکوس) را دارد

تفسیر:    هنجاریابی ندارد- نقطه برش دارد - تفسیر میزان امتیازات (حداقل/حداکثر) را دارد

روایی:    محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    11 صفحه

منبع:    غفاري (1364) ، عابدي (1372) ، كفايت (1373) و ...

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 125000 ریال

خرید و دانلود

Page with Comments

    1. سلام. با ارائه راهکار های متنوع و چالشی برای یک مساله. روش تدریس اکتشافی و حل مساله را بکار گیرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.