پرسشنامه و مقیاس اعتماد به برند (بالستر، ۲۰۰۴) (BTS)

سازنده ابزار:   بالستر 2004

تعداد گویه/سوال:    8

مولفه/زیر مقیاس:    2 زیر مقیاس : قابلیت اعتماد به برند و قصد برند

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیر مقیاس ها را دارد - نمره گذاری سوالاات مثبت و منفی (معکوس) را دارد

تفسیر:    هنجاریابی ندارد- نقطه برش ندارد - تفسیر میزان امتیازات (حداقل/حداکثر) را دارد

روایی:    بومی دارد اما قید نشده است

پایایی:    بومی دارد اما قید نشده است

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    عبدالوند و همکاران؛ احمدی و همکاران

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 110000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.