پرسشنامه سبک رهبری (سالزمن، ۱۹۸۲)

سازنده ابزار:   سالزمن و همکاران 1982

تعداد گویه/سوال:    35

مولفه/زیر مقیاس:    3 زیر مقیاس: رهبری آزاد منشانه، رهبری تلفیقی و رهبری خودکامه (آمرانه)

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیر مقیاس ها را دارد - نمره گذاری سوالاات مثبت و منفی (معکوس) را دارد

تفسیر:    هنجاریابی ندارد- نقطه برش دارد - تفسیر میزان امتیازات (حداقل/حداکثر) را دارد- قسمتی از توضیحات پرسشنامه اسکن شده است

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ و بازآزمون دارد- بومی و اصلی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    6 صفحه

منبع:    مقیمی، ساعتچی و ...

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.