پرسشنامه سیستم های اطلاعات مدیریت در کتابخانه ها (LMIS) (اکبری، ۱۳۹۰)

سازنده ابزار:   اکبری 1390

تعداد گویه/سوال:    75

مولفه/زیر مقیاس:    2 زیر مقیاس کلی : مطلوبیت اطلاعات (F) و میزان و نوع اطلاعات (H)

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیر مقیاس ها را دارد - نمره گذاری سوالاات مثبت و منفی (معکوس) را دارد

تفسیر:    هنجاریابی ندارد- نقطه برش ندارد - تفسیر میزان امتیازات (حداقل/حداکثر) را دارد

روایی:    محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    6 صفحه

منبع:    اکبری

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 125000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.