پرسشنامه سنجش ذهنیت فلسفی (سلطانی، ۱۳۷۵)

سازنده ابزار:   سلطانی 1375 براساس نظریه فیلیپ ج اسمیت

تعداد گویه/سوال:    60

مولفه/زیر مقیاس:    3 مولفه: جامعیت، تعمق و قابلیت انعطاف پذیری

مقیاس/طیف:    4 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مولفه ها را ندارد و نحوه نمره گذاری سوالات (مثبت و منفی/معکوس) را دارد

تفسیر:    هنجاریابی ندارد، نقطه برش دارد و تفسیر میزان امتیازات (حداقل/حداکثر) را دارد

روایی:    سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ و باز آزمون دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    7 صفحه

منبع:    جاویدی کلاته جعفرآبادی، ابوترابی و مرتضایی و سیف هاشمی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.