پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان ۴۱ سوالی

سازنده ابزار:   محقق ساخته

تعداد گویه/سوال:    41

مولفه/زیر مقیاس:    7 زیر مقیاس : نحوۀ انجام وظايف، انضباط شغلی، پايبندی به ارزش های اخلاقی، نحوۀ برخورد با ارباب رجوع، روابط بين فردی، رفتار سازمانی، توسعه فردی (با توجه به فرايندهای مديريت دانش)

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مولفه ها را دارد و نحوه نمره گذاری سوالات (مثبت و منفی/معکوس) را دارد

تفسیر:    هنجاریابی ندارد، نقطه برش ندارد و تفسیر میزان امتیازات (حداقل/حداکثر) را دارد

روایی:    محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    Stephen E. Condrey, (۲۰۰۵)

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.