پرسشنامه سرمایه اجتماعی (احمدی، ۱۳۸۸)

سازنده ابزار:   احمدی 1388

تعداد گویه/سوال:    9

مولفه/زیر مقیاس:    3 مولفه : ارتباطی، ساختاری و شناختی

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مولفه ها را دارد و نحوه نمره گذاری سوالات (مثبت و منفی/معکوس) را دارد

تفسیر:    هنجاریابی ندارد، نقطه برش ندارد و تفسیر میزان امتیازات (حداقل/حداکثر) را دارد- فقط سوالات پرسشنامه اسکن شده است

روایی:    محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    2 صفحه

منبع:    روشندل

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.