پرسشنامه فرهنگ سازمانی دورفمن و هاول براساس الگوی هافستد

سازنده ابزار:   دورفمن و هاول- براساس الگوي هافستد

تعداد گویه/سوال:    25

مولفه/زیر مقیاس:    4 زیر مقیاس : زنانگی و مردانگی، فردگرایی و جمع گرایی، اجتناب از عدم اطمینان و فاصله از قدرت

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مولفه ها را دارد و نحوه نمره گذاری سوالات (مثبت و منفی/معکوس) را دارد

تفسیر:    هنجاریابی ندارد، نقطه برش ندارد و تفسیر میزان امتیازات (حداقل/حداکثر) را دارد- فقط سوالات پرسشنامه اسکن شده است

روایی:    محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    2 صفحه

منبع:    روشندل

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.