پرسشنامه خودکارآمدی اجتماعی نوجوان (کنلی، ۱۹۸۹)

سازنده ابزار:   کنلی، 1989

تعداد گویه/سوال:    25

مولفه/زیر مقیاس:    5 مولفه : قاطعيت اجتماعي ، عملكرد در موقعيت هاي اجتماعي ، شركت در گروه هاي اجتماعي ، جنبه هاي دوستي و صميميت و كمك كردن يا كمك گرفتن

مقیاس/طیف:    7 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مولفه ها را دارد و نحوه نمره گذاری سوالات (مثبت و منفی/معکوس) را دارد

تفسیر:    هنجاریابی دارد، نقطه برش ندارد و تفسیر میزان امتیازات (حداقل/حداکثر) را دارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    رضائی و همکاران

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.