پرسشنامه آمیخته بازاریابی از دیدگاه مشتریان ۴C (ایزدیار، ۱۳۹۰)

سازنده ابزار:   ایزدیار 1390

تعداد گویه/سوال:    21

مولفه/زیر مقیاس:    4 زیر مقیاس : ارزش‌های مشتری‌پسند ، هزینه مشتری ، راحتی خرید و روابط با مشتریان

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مولفه ها را دارد و نحوه نمره گذاری سوالات (مثبت و منفی/معکوس) را دارد

تفسیر:    هنجاریابی دارد، نقطه برش ندارد و تفسیر میزان امتیازات (حداقل/حداکثر) را دارد

روایی:    محتوایی و صوری دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    4 صفحه

منبع:    ایزدیار

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.