پرسشنامه ساختار قدرت در خانواده (مهدوی و صبوری خسروشاهی، ۱۳۸۲)

سازنده ابزار:   مهدوی و صبوری خسروشاهی 1382

تعداد گویه/سوال:    36

مولفه/زیر مقیاس:    3 زیرمقیاس: الف) ساخت روابط قدرت؛ ب) حوزه ها و قلمرو قدرت؛ - امور اقتصادی - روابط اجتماعی - تعیین موالید ج) شیوه های اعمال قدرت

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مولفه ها را دارد و نحوه نمره گذاری سوالات (مثبت و منفی/معکوس) را دارد

تفسیر:    هنجاریابی ندارد، نقطه برش ندارد و تفسیر میزان امتیازات (حداقل/حداکثر) را دارد- فقط سوالات پرسشنامه اسکن شده است

روایی:    محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ و باز آزمون دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    4 صفحه

منبع:   

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.