پرسشنامه نگرش سنجش مذهبی (براهنی و گلریز، ۱۳۵۳)

سازنده ابزار:   براهنی و گلریز 1353

تعداد گویه/سوال:    25

مولفه/زیر مقیاس:    تک عاملی

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مستقیم/معکوس را دارد

تفسیر:    هنجاریابی ندارد، نقطه برش ندارد و تفسیر میزان امتیازات (حداقل/حداکثر) را دارد

روایی:    همبستگی دارد - اصلی

پایایی:    دونیم سازی دارد - بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    2 صفحه

منبع:    دهقان و همکاران

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 110000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.