پرسشنامه ارزشیابی اثربخشی دوره آموزشی (عرب، ۱۳۹۳ بر اساس مدل کرک پاتریک)

سازنده ابزار:   عرب 1393 بر اساس مدل کرک پاتریک

تعداد گویه/سوال:    45

مولفه/زیر مقیاس:    4 زیر مقیاس: واکنش، یادگیری(نیازمند پیش و پس آزمون)، رفتاری و نتایج سازمانی

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات را دارد و نحوه نمره گذاری سوالات (مثبت و منفی/معکوس) را دارد

تفسیر:    هنجاریابی دارد، نقطه برش ندارد و تفسیر میزان امتیازات (حداقل/حداکثر) را دارد

روایی:    نیاز به اعتباریابی بومی دارد

پایایی:    نیاز به اعتباریابی بومی دارد

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    4 صفحه

منبع:    مدیران آموزشی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 150000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.