آزمون گروهی شکل‏های‏ نهفته (GEFT) التمن، راسکین و ویتکین ‏ (۱۹۷۱)

سازنده ابزار:   التمن، راسکین و ویتکین ‏ (1971)

تعداد گویه/سوال:    25 تصویر

مولفه/زیر مقیاس:    3 بخش تصاویر : 7 عدد تمرینی و 18 عدد اصلی (9 بخش دوم و 9 تصویر بخش سوم) که در این ابزار 5 تصویر تمرینی و 1 تصویر اصلی مفقود است اما در آرمون خللی ایجاد نمی کند

مقیاس/طیف:    بلی/خیر

نمره گذاری:    تفکیک سوالات را دارد و نحوه نمره گذاری سوالات (مثبت و منفی/معکوس) را دارد

تفسیر:    هنجاریابی ندارد، نقطه برش ندارد و تفسیر میزان امتیازات (حداقل/حداکثر) را دارد- فقط فایل تصاویر پی دی اف است

روایی:    همگرایی و همزمانی دارد- اصلی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    7 صفحه

منبع:    موسوی، - زندی، - كردنوقابی، - قطبی ورزنه

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.