پرسشنامه شخصیت خودشیفته (نارسیس) ۴۰ گویه، راسکین و تری ۱۹۸۸

سازنده ابزار:   راسکین و تری 1988

تعداد گویه/سوال:    40 - فقط سوالات پرسشنامه پی دی اف است

مولفه/زیر مقیاس:    7 زیر مقیاس : قدرت و اختیار؛ خود بسندگی ؛ تقدم ؛ خودنمایی ؛ انتفاع ؛ غرور و خود بینی ؛ ملقب کردن

مقیاس/طیف:    A/B

نمره گذاری:    تفکیک سوالات را دارد و نحوه نمره گذاری سوالات (مثبت و منفی/معکوس) را دارد

تفسیر:    هنجاریابی دارد، نقطه برش ندارد و تفسیر میزان امتیازات (حداقل/حداکثر) را دارد- به همراه اصل پرسشنامه انگلیسی

روایی:    بومی ندارد

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- اصلی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    9 صفحه

منبع:    Raskin, R.N., & Hall, C.S.

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.