پرسشنامه عوامل موثر بر بزهکاری نوجوانان، آیتی ۱۳۹۳

سازنده ابزار:   آیتی 1393

تعداد گویه/سوال:    19

مولفه/زیر مقیاس:    5 زیر مقیاس : اقتصادي خانواده؛ دوستان ناباب؛ پايبندي خانواده به مذهب؛ نحوه گذران اوقات فراغت؛ شرايط اجتماعي خانواده

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات را دارد و نحوه نمره گذاری سوالات (مثبت و منفی/معکوس) را دارد

تفسیر:    هنجاریابی ندارد، نقطه برش ندارد و تفسیر میزان امتیازات (حداقل/حداکثر) را دارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    آیتی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.