پرسشنامه سبک های حل مسأله (PSS) کسیدی و لانگ ۱۹۹۶

سازنده ابزار:   کسیدی و لانگ 1996

تعداد گویه/سوال:    24

مولفه/زیر مقیاس:    6 عامل: درماندگی در حل مسأله یا جهت¬یابی ، مهارگری حل مسأله یا کنترل در حل مسأله ، سبک حل مسأله خلاقانه ، اعتماد در حل مسأله ، سبک اجتناب ، سبک گرایش یا تقرب و روی آورد

مقیاس/طیف:    3 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات را دارد و نحوه نمره گذاری سوالات (مثبت و منفی/معکوس) را دارد

تفسیر:    هنجاریابی ندارد، نقطه برش ندارد و تفسیر میزان امتیازات (حداقل/حداکثر) را دارد

روایی:    محتوایی و همگرایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی و اصلی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    4 صفحه

منبع:    - آهنگی، - شاطری، - محمدی، - بخشی پور ، - باباپورخیرالدین

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

Page with Comments

  1. می خواستم بپرسم این پرسشنامه برای محدوده ی سنی خاصی است؟ برای نوجوان میشه ازش استفاده کرد؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.