کارگاه های مرکز مشاوره و روانشناختی اکسیر

دوره ی کامل آمار و روش تحقیق پیشرفته با تاکید بر نرم افزار های : lisrel، medecalc، SPSS

مدت دوره : ۲۰ ساعت
تاریخ دوره ۲۱ و ۲۸ فروردین و ۴، ۱۱ و ۱۸
ردیبهشت ۹۴
هزینه ی ثبت نام : ۲۵۰ هزار تومان
مدرس: دکتر مجتبی حبیبی عسگر آباد (استادیار دانشگاه شهید بهشتی)

دیگر کارگاههای در حال ثبت نام
مدت زمان عنوان کارگاه تاریخ
پنج ساعت اختلالات سایکوتیک ۹۴/۱/۲۰
هشت ساعت توانبخشی حافظه و یادگیری ۹۳/۱۲/۱۴
۹۳/۱۲/۱۷
۹۳/۱۲/۲۰
شانزده ساعت ثبت پتانسیل فراخوانده مغزی ERP ۹۴/۲/۱۷
۹۴/۲/۱۸
هشت ساعت تفسیر نقاشی کودکان ۹۴/۲/۳
هشت ساعت توانبخشی شناختی اضطراب و افسردگی ۹۴/۲/۱۰
هشت ساعت ارتباط اثر بخش با مراجع ۹۴/۲/۲۴
هشت ساعت درمان سوء مصرف مواد ۹۴/۳/۱

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.