پرسشنامه مدیریت زنجیره تأمین (محمود زاده، ۱۳۹۱)

سازنده ابزار:   محمود زاده، 1391

تعداد گویه/سوال:    36

مولفه/زیر مقیاس:    4 زیر مقیاس : مديريت طرح ريزي، مديرت منابع، مديريت تحقق محصول، مديريت تحويل به مشتري

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات را دارد و نحوه نمره گذاری سوالات (مثبت و منفی/معکوس) را دارد

تفسیر:    هنجاریابی ندارد، نقطه برش ندارد و تفسیر میزان امتیازات (حداقل/حداکثر) را دارد

روایی:    صوری دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    2 صفحه

منبع:    - محمودزاده

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.