پرسشنامه جو روانی اجتماعی کلاس MCI (فریزر، گیدینگز و مک روبی، ۱۹۹۵)

سازنده ابزار:   (فریزر، گیدینگز و مک روبی، 1995)

تعداد گویه/سوال:    20

مولفه/زیر مقیاس:    4 مولفه: اصطکاک، همبستگی، انضباط و رقابت

مقیاس/طیف:    3 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات را دارد و نحوه نمره گذاری سوالات (مثبت و منفی/معکوس) را دارد

تفسیر:    هنجاریابی قید نشده، نقطه برش ندارد و تفسیر میزان امتیازات (حداقل/حداکثر) را دارد- فقط سوالات پرسشنامه پی دی اف است

روایی:    سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ و باز آزمون دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    4 صفحه

منبع:    حاجی شمسائی و حسین چاری

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.