پرسشنامه عوامل موثر بر شادابی دانش آموزان از نظر دانش آموزان (عباسی،۱۳۸۳)

سازنده ابزار:   عباسی 1383

تعداد گویه/سوال:    40

مولفه/زیر مقیاس:    6 زیرمقیاس: تعامل معلم با دانش آموزان ، مشارکت دانش آموزان در فعالیت های کلاس و مدرسه ، روش های تدریس و ارزشیابی معلم ، محتوای درس ، جو سازمانی مدرسه ، امکانات آموزشگاهی

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مولفه ها را دارد و نحوه نمره گذاری سوالات (مثبت و منفی/معکوس) را دارد

تفسیر:    هنجاریابی دارد، نقطه برش ندارد و تفسیر میزان امتیازات (حداقل/حداکثر) را دارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    4 صفحه

منبع:    سیروس و احمدی ؛ عباسی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.