پرسشنامه و مقیاس علائم مثبت و منفی اسکیزوفرنی کی، فیزبین و اوپلر ۱۹۸۶ PANSS

سازنده ابزار:   کی، فیزبین و اوپلر 1986

تعداد گویه/سوال:    30

مولفه/زیر مقیاس:    5 مولفه : علایم منفی ، علایم مثبت ، از هم گسیختگی ، تهییج ، اضطراب و افسردگی

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات را دارد

تفسیر:    هنجاریابی ندارد، نقطه برش ندارد و تفسیر میزان امتیازات (حداقل/حداکثر) را دارد

روایی:    سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    5 صفحه

منبع:    ابوالقاسمی و قمری

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.