پرسشنامه نظم جویی هیجان (گروس و جان، ۲۰۰۳)

سازنده ابزار:   گروس و جان 2003

تعداد گویه/سوال:    10

مولفه/زیر مقیاس:    2 زیر مقیاس : سركوبي و ارزیابی مجدد شناختی

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات را دارد

تفسیر:    هنجاریابی ندارد، نقطه برش ندارد و تفسیر میزان امتیازات (حداقل/حداکثر) را دارد

روایی:    ارجاع به مقالات

پایایی:    ارجاع به مقالات

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    2 صفحه

منبع:    قربانی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 110000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.