پرسشنامه درگیری تحصیلی (زرنگ، ۱۳۹۱)

سازنده ابزار:   زرنگ 1391 براساس مدل نظری لینن برینک و پینتریچ

تعداد گویه/سوال:    38

مولفه/زیر مقیاس:    3 زیر مقیاس: درگیری شناختی، درگیری انگیزشی و درگیری رفتاری

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات را دارد

تفسیر:    هنجاریابی ندارد، نقطه برش ندارد و تفسیر میزان امتیازات (حداقل/حداکثر) را دارد- فقط سوالات پرسشنامه پی دی اف است

روایی:    محتوایی و سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    6 صفحه

منبع:    زرنگ

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.