پرسشنامه انگیزش شغلی (MPS) (هاکمن و اولدهام، ۱۹۷۶)

سازنده ابزار:   هاکمن و اولدهام، 1976

تعداد گویه/سوال:    15

مولفه/زیر مقیاس:    5 زیر مقیاس : تنوع مهارت، هویت شغل ،اهمیت شغل ، استقلال و بازخورد

مقیاس/طیف:    7 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات را دارد

تفسیر:    توضیحات دارد برای فرمول MPS

روایی:    محتوايي دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    - جزنی ؛ - دهقان ؛ - قمری

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.