پرسشنامه نظارت و راهنمایی مدیران مدارس (سباحی نژاد و آقا حسینی، ۱۳۸۵)

سازنده ابزار:   سباحي نژاد و آقا حسيني، 1385 بر اساس نظريه سرجيواني و استارت

تعداد گویه/سوال:    96

مولفه/زیر مقیاس:    5 زیرمقیاس: تصميم گيري، نظارت ، رهبري ، راهنمايي و تامين كنندگي

مقیاس/طیف:    4 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مولفه ها را دارد و نحوه نمره گذاری سوالات (مثبت و منفی/معکوس) را دارد

تفسیر:    هنجاریابی ندارد، نقطه برش ندارد و تفسیر میزان امتیازات (حداقل/حداکثر) را دارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    6 صفحه

منبع:    سباحي نژاد و آقا حسيني

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.