پرسشنامه آمادگی و پذیرش اعتیاد (MAC.R و APS و AAS )

سازنده ابزار:   وید، بوچر، بن پورات و مک کنا (1992) و وید (1992) و کریک مک اندرو (1965) که از پرسشنامه چند وجهی مینه سوتا (MMPI-2) استخراج شده است

تعداد گویه/سوال:    89

مولفه/زیر مقیاس:    3 زیر مقیاس: APS (آمادگی اعتیاد)، AAS (اعتراف به اعتیاد) و MAC.R (الکلیسم)

مقیاس/طیف:    بلی/خیر

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مولفه ها را دارد و نحوه نمره گذاری سوالات (مثبت و منفی/معکوس) را دارد

تفسیر:    هنجاریابی ندارد، نقطه برش دارد و تفسیر میزان امتیازات (حداقل/حداکثر) را دارد

روایی:    صوری دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ و باز آزمون دارد- بومی و اصلی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    7 صفحه

منبع:    مینوئی و صالحی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 130000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.